اعلام تقویم کاردانشجویی دانشکده شیمی

By سپتامبر 26, 2016اخبار و اطلاعیه ها

زمان درخواست کاردانشجویی در ترم جدید(نیمسال دوم 96-95)

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 95/96 کاردانشجویی دارند و ملزم به عقد قرارداد کاردانشجویی می‌باشند.

  1-پرینت فرم کاردانشجویی از سایت دانشگاه (دانشکده شیمی) و تکمیل آن و تحویل به دفتر         دانشکده  شیمی : از 17/11/95 لغایت 1/12/95 (فرم مذکور را از مسیر زیر دریافت نمایید: سایت دانشکده شیمی _ فرمها_ فرم کاردانشجویی- پرینت فرم کاردانشجویی از سایت(دانشکده شیمی) و تحویل آن به دفتر دانشکده.

2 -درخواست کاردانشجویی توسط دانشجو  :17/11/95 لغایت 1/12/95 3 –                                           

  3-ارسال گزارش اردانشجویی توسط دانشجو : از  20/02/96  لغایت 10/03/96

   4 – افرادی که به عنوان مدرس (کارشناس آزمایشگاه) فعالیت می‌کنند باید  فرم حق‌التدریس را   تکمیل نموده و به دفتر دانشکده تحویل نمایند:   17/11/95 لغایت 10/03/96

Leave a Reply