اطلاعیه ورودیهای جدید

By سپتامبر 25, 2016اخبار و اطلاعیه ها

ثبت نام دانشجویان ورودیهای جدید کارشناسی رشته شیمی دانشگاه دامغان روز چهارشنبه(7/7/95) انجام می شود.کلیه دانشجویانی که ثبت نام غیرحضوری انجام داده اند و پذیرفته شده بهمن ماه می‌باشند نیز جهت ارائه مدارک باید حضوری در زمان اعلام شده به ستاد ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.

Leave a Reply