مراسم توديع و معارفه رئيس دانشکده شيمي برگزار شد

دکتر عبدالعلی بصیری، رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر حمزه کیانی، عضو هیأت علمی دانشکده شیمی را به عنوان سرپرست دانشکده شیمی دانشگاه منصوب کرد.
در جلسه ای که در روز دوشنبه 95/6/15 با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و فناوری و اعضاء هیأت علمی دانشکده شیمی برگزار شد، دکتر رشید ولی به نیابت از ریاست دانشگاه از زحمات دکتر سید ابوالقاسم آقاپور، در کسوت رئیس دانشکده شیمی تقدیر و حکم دکتر حمزه کیانی به عنوان سرپرست دانشکده شیمی را به ایشان تقدیم کرد.

Leave a Reply