زمان برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

زمان برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08

مدرس : جناب آقای دکتر زمانی

زمان و مکان ثبت نام  : تا تاریخ 97/12/06  دفتر دانشکده شیمی

Leave a Reply