قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت گواهینامه کارگاه IR

دانشجویان متقاضی دریافت گواهینامه کارگاه IRحد اکثر تا تاریخ 97/11/06  با مراجعه به آدرس  du.ac.ir بخش پرداخت الکترونیک ( حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت) نسبت به واریز وجه ( به مبلغ 200 هزار  ریال) اقدام نمایید.