قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی ورودی مهر97 لطفاً به موارد ذیل دقت فرمائید.

By سپتامبر 11, 2018نوامبر 16th, 2018اخبار و اطلاعیه ها

دانلود برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی ورودی مهر97

1-دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع کارشناسی غیر از شیمی می باشد جهت اخذ (درس جبرانی ) لازم است در روز ثبت نام حضوری به دفتر دانشکده شیمی مراجعه نمایند.

2-دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی پلیمر، که در زمان کارشناسی خود درس مبانی شیمی پلیمر را نگذرانده باشند لازم است این درس را در ترم اول(مهر 97) اخذ نمایند.خواهشمند است جهت اخذ درس مربوطه به دفتر دانشکده شیمی مراجعه نمایند.

3-دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ورودی 97، در صورتی که درس شیمی فیزیک 3 را در دوره کارشناسی گذرانده باشند می توانند درس (مکانیک کوانتوم) را اخذ نمایند. در غیر این صورت باید درس (شیمی فیزیک 3) را در مهر 97 اخذ نمایند. در روز ثبت نام حضوری به دفتر دانشکده شیمی مراجعه نمایند.

دفتر دانشکده شیمی : طبقه همکف ساختمان امیر کبیر