اطلاعیه – فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند تصمیم در مورد الباقی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 96 در جلسه شهریور ماه  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اتخاذ خواهد شد. لذا دانشجویان می توانند جهت ارسال درخواستهای فرصت مطالعاتی خود  قبل از جلسه مذکور اقدام نمایند.

Leave a Reply