Category

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه- قابل توجه دانشجویان کارشناسی شیمی محض و کاربردی

By | اخبار و اطلاعیه ها | No Comments

قابل توجه دانشجویان کارشناسی شیمی محض و کاربردی ورودی 94،95 و96 مطابق با برنامه درسی جدید (بازنگری شده) مصوب جلسه شماره 92 کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و…

Read More

درخواست حضور در آزمایشگاهها در روزهای تعطیل رسمی

By | اخبار و اطلاعیه ها | No Comments

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که درخواست حضور در آزمایشگاهها در روزهای تعطیل رسمی را دارند بایددرخواستهای خود را پس از تأیید استاد راهنما از روز شنبه تا دوشنبه به دفتر دانشکده…

Read More

اطلاعیه – فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

By | اخبار و اطلاعیه ها | No Comments

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند تصمیم در مورد الباقی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 96 در جلسه شهریور ماه  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اتخاذ خواهد شد. لذا دانشجویان می…

Read More

درخواست سنوات اضافی در سامانه گلستان برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

By | اخبار و اطلاعیه ها | No Comments

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در سنوات مجاز ( 4 نیمسال کارشناسی ارشد و 8 نیمسال دکتری) فارغ التحصیل نمی شوند، باید نسبت به درخواست سنوات اضافی در سامانه گلستان اقدام و…

Read More