آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان  ... دانشکده شیمی: ساختمان امیرکبیر، طبقه همکف

 کدپستی: 41167-36719

ایمیل دانشکده: chemistry@du.ac.ir   


 

کارشناس امور آموزشی: خانم مریم ناصح

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد  شیمی آلی

 تلفن داخلی:  داخلی 7314

 مستقیم: 31177314-023

  نمابر:35220095-023

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی: خانم فاطمه صالحیان

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

تلفن داخلی: 7314

مستقیم: 31177314-023

نمابر: 35220095 -023

تماس با انجمن علمی دانشکده شیمی :

کانال تلگرام انجمن علمي شيمي
https://t.me/chemist_du

آدرس صفحه اينستاگرام انجمن علمي شيمي
http://instagram.com/anjoman_shimi_damghan

لينک گروه تلگرام ورودي 1402
https://t.me/ W_urNFQt3K

TOP