PREV
NEXT

دانشکده شیمی

گروه شيمي در دانشگاه دامغان از سال 1373 با پذيرش اولين دوره دانشجويان كارشناسي شيمي محض كار خود را آغاز كرده است و درسال 1380 اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد  در رشته هاي شیمی فیزیک وشیمی تجزیه و بعد از آن باپذيرش دانشجو در رشته هاي شیمی آلی و شیمی معدنی در سال 1383 و نيز پذيرش اولين دوره دانشجويان شيمي كاربردي در سال  1387 توسعه يافته است كه نه تنها به عنوان قطب شیمی در بین دانشگاههای استان خود را معرفی می کند بلكه مي رود تا در كشور جايگاه مناسب خود را پيداكند.

اخبار و اطلاعیه‌ها

VIEW ALL

شیمی معدنی: شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آن‌ها سروکار دارد. شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که به‌طور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آن‌ها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.

شیمی‌فیزیک شاخه‌ای از دانش شیمی است که در آن، از قواعد و قوانین فیزیکی، برای حل مسائل شیمی استفاده می‌گردد. شیمی‌فیزیک علمی گسترده بوده که پلی میان تمام علوم از زیست‌شناسی تا اعماق فیزیک نظری ایجاد می‌کند این علم ارتباط عمیقی با ریاضیات و فیزیک حالت جامد و همچنین فیزیک اتمی و ملکولی دارد.

شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که به مطالعه ساختار، خواص و واکنش پذیری ترکیبات آلی (ترکیبات دارای پیوندهای کووالانسی کربنی) می‌پردازد.(در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی (ارگانیک) می‌گفتند اما امروزه مواد آلی را می‌توان از طریق روش‌های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد...(ادامه)

شیمی تجزیه: شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی و کیفی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. این رشته بطور کلی به دو دسته کلاسیک و دستگاهی تقسیم بندی می شود. همچنین در یک دسته بندی دیگر می توان شیمی تجزیه را به دو دسته آنالیز کیفی و آنالیز کمی تقسیم بندی کرد که هر کدام دارای زیرمجموعه های متنوعی می باشند...(ادامه)

شیمی کاربردی شاخه ای از علم شیمی است که سعی در استفاده از مباحث شیمی مانند ساختار مواد، واکنش های شیمیایی و … در مراحل مختلف تولید و بهره وری صنایع مختلف دارد، فعالیت فارغ التحصیلان این رشته منحصر به به محیط آزمایشگاه در شرکت ها نشده و این افراد عموما به عنوان کارشناس ارشد شیمی و کارشناس کنترل کیفیت وارد چرخه تولید کارخانجات و شرکت ها می شوند...(ادامه)

شیمی پلیمر یا شیمی ماکرو مولکول گرایشی از علم شیمی محسوب می شود که در مورد خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی درشت‌ مولکول ‌ها یا همان پلیمرها (بسپار) و روش ساخت آنها مطالعه و بررسی می کند. واژه پليمر از كلمات يونانی پلی به معنی بسيار و مر به معنی قطعه، قسمت يا پاره گرفته شده است.
اين واژه به مولكول های بسيار بزرگی گفته می شود كه از تعداد زیادی واحد تکرار شونده که دارای اتصالات داخلی اند ساخته شده است...(ادامه)

TOP